Loading

Dr.Öğr.Üyesi

Gökhan ERGEN

Subu-Teknoloji Fakültesi

Makina Mühendisliği Bölümü

İletişim

gergen@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 65 25

1.1-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Karabektas, M; Ergen, G; Hosoz, M - The effects of using diethylether as additive on the performance and emissions of a diesel engine fuelled with CNG - FUEL - Vol.115 - pp.855-860 - ISSN : 0016-2361 - DOI : 10.1016/j.fuel.2012.12.062 - JAN - - Article - - 2014 - WOS:000325647000101
2 MURCAK, A., HAŞİMOĞLU, C., ÇEVİK, İ., KARABEKTAŞ, M., ERGEN, G., - Effects of ethanol–diesel blends to performance of a DI diesel engine for different injection timings - Fuel - Vol.109 - pp.582 - ISSN : 0016-2361 - DOI : 10.1016/j.fuel.2013.03.014 - temmuz - - - - 2013 -
3 Murat Hosoz, Huseyin Metin Ertunc, Murat Karabektas, Gokhan Ergen - ANFIS modelling of the performance and emissions of a diesel engine using diesel fuel and biodiesel blends - Applied Thermal Engineering - Vol.60 - pp.24 - ISSN : 1359-4311 - DOI : 10.1016/j.applthermaleng.2013.06.040 - Ekim - - - - 2013 -
4 Murcak, A; Hasimoglu, C; Cevik, I; Karabektas, M; Ergen, G - Effects of ethanol-diesel blends to performance of a DI diesel engine for different injection timings - FUEL - Vol.109 - pp.582-587 - ISSN : 0016-2361 - DOI : 10.1016/j.fuel.2013.03.014 - JUL - - Article - - 2013 - WOS:000320651700074
5 Karabektas, M; Ergen, G; Hosoz, M - Effects of the blends containing low ratios of alternative fuels on the performance and emission characteristics of a diesel engine - FUEL - Vol.112 - pp.537-541 - ISSN : 0016-2361 - DOI : 10.1016/j.fuel.2011.04.036 - OCT - - Article - - 2013 - WOS:000321735400061
6 Hosoz, M; Ertunc, HM; Karabektas, M; Ergen, G - ANFIS modelling of the performance and emissions of a diesel engine using diesel fuel and biodiesel blends - APPLIED THERMAL ENGINEERING - Vol.60 - pp.24-32 - ISSN : 1359-4311 - DOI : 10.1016/j.applthermaleng.2013.06.040 - OCT 2 - - Article - - 2013 - WOS:000324722200004
7 KARABEKTAŞ, M., ERGEN, G., HOŞÖZ, M. - Effects of The Blends Containing Low Ratios of Alternative Fuels on The Performance and Emission Characteristics of a Diesel Engine - Fuel - Vol.112 - pp.537 - ISSN : 0016-2361 - DOI : 10.1016/j.fuel.2011.04.036 - ekim - - - - 2013 - SAU
8 Karabektas, M; Ergen, G; Hosoz, M - The effects of preheated cottonseed oil methyl ester on the performance and exhaust emissions of a diesel engine - APPLIED THERMAL ENGINEERING - Vol.28 - pp.2136-2143 - ISSN : 1359-4311 - DOI : 10.1016/j.applthermaleng.2007.12.016 - DEC - - Article - - 2008 - WOS:000259881700003
9 KARABEKTAŞ, M., ERGEN, G., HOŞÖZ, M., - The effects of using diethylether as additive on the performance and emissions of a diesel engine fuelled with CNG - Fuel - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : 10.1016/j.fuel.2012.12.062 - - - - - 0 -
1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 KARABEKTAŞ, M., ERGEN, G. - Soya Yağı Metil Esterinin Motor Performans Karakteristikleri ve NOx Emisyonları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi - Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi - Vol.11 - pp.21 - ISSN : - DOI : - 1 - - - - 2007 - SAU
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 KARABEKTAŞ, M., ERGEN, G., HOSOZ, M. - The Effects of Using Diethylether as Additive on The Performance and Emissions of A Diesel Engine Fuelled With CNG - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 24-26 Mayıs - 2012 - SAU
2 KARABEKTAŞ, M., ERGEN, G. - Otomotiv Teknolojileri Öğretimi İçin Materyal Olarak Model Uygulamaları - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 8th-10th June - 2011 - SAU
3 ERGEN, G., KARABEKTAŞ, M., ÇEVİK, İ. - Çift Yakıt Olarak Doğalgaz Ve Biyodizel Kullanılan Bir Dizel Motorunda Emisyon Karakteristiklerinin İncelenmesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - June 24th-27th - 2010 - SAU
4 KARABEKTAŞ, M., HOSOZ, M., ERGEN, G. - Effects Of The Blends Containing Low Ratios Of Alternative Fuels On The Performance And Emission Characteristics Of A Diesel Engine - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - June 24th-27th - 2010 - SAU
5 KARABEKTAŞ, M., ERGEN, G. - Taşıtlarda Doğalgaz Kullanım Teknolojileri - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 13-15 Mayıs - 2009 - SAU
6 ÇEVİK, İ., BULUT, C., KARABEKTAŞ, M., ERGEN, G. - Atık Bitkisel Yağdan Üretilen Biyodizel Yakıtının Ek Hava Uygulaması Yapılan Bir Dizel Motor Performansına Etkileri - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 9-10 Ekim - 2008 - SAU
7 KARABEKTAŞ, M., ERGEN, G. - Biyodizel Yakıt Kullanılan Bir Dizel Motorunda Isı Balansı Uygulaması - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 9-10 Ekim - 2008 - SAU
8 OZSERT, I., HASIMOGLU, C., ERGEN, G., PARLAK, A., CINIVIZ, M. - Aşırı Doldurmalı Bir Dizel Motorda Biyodizel Kullanımının Motor Performansına Etkileri - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 16-17 Kasım - 2006 - SAU
9 ERGEN, G., KARABEKTAŞ, M. - Pamuk Yağından Üretilen Biyodizel Yakıtının Bir Dizel Motorda Kullanımı - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 16-17 Kasım - 2006 - SAU
10 KARABEKTAŞ, M., ERGEN, G. - Ayçiçeği Yağından Metil Ester Üretimi, Motor Performans ve Emisyon Özelliklerinin İncelenmesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 16-17 Kasım - 2006 - SAU
11 KARABEKTAŞ, M., ERGEN, G. - Teknoloji Derslerinde Görsel Öğretim Materyalleri Olarak Model Kullanımı İçin Örnek Uygulamalar - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 5-7 Eylül - 2005 - SAU
12 KARABEKTAŞ, M., ERGEN, G. - Bilgisayar Destekli Otomotiv Öğretimi İçin Örnek Bir Yazılım Oluşturulması ve Değerlendirilmesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 5-7 Eylül - 2005 - SAU
13 ERGEN, G., KARABEKTAŞ, M., KAPTI, A.O. - Türkiye’de İçten Yanmalı Motor Yakıtı Projeksiyonu ve Biyodizel Potansiyelinin Değerlendirilmesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 28-30 Eylül - 2005 - SAU
14 Gökhan ERGEN, Murat KARABEKTAŞ, Akın Oğuz KAPTI - Türkiye’de İçten Yanmalı Motor Yakıtı Projeksiyonu ve Biyodizel Potansiyelinin Değerlendirilmesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 28-30 Eylül - 2005 -
15 KARABEKTAŞ, M., ERGEN, G. - Teknoloji Derslerinde Bilgisayar Yazılımı Oluşturulması ve Kullanımı İçin Örnek Bir Uygulama: İdeal Çevrimler - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 24-26 Kasım - 2004 - SAU
4.3-TÜBA VE TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE :
1 TUBİTAK-BİDEB 2237 - - - Vol.34200 - pp. - ISSN : - DOI : Tamamlandı - - - - 1129B371400002 - 2014 -
2 Murat KARABEKTAޞ,İbrahim öZSERT, İsmet ÇEVİK, Osman ELDOОAN, Gökhan ERGEN, Hüseyin KAHRAMAN - Aşırı Doldurma ve Katkı Yakıtı Kullanımının Doğalgazla Çalışan Bir Dizel Motorunun Performans ve Emisyonlarına Etkisinin İncelenmesi - - Vol.14000 - pp. - ISSN : - DOI : Devam ediyor - 7 - - - - 2010 - SAU-BAP -2010-05-04-010
3 - Alternatif Yakıt Kullanılan Bir Dizel Motorunda Isı Balansı Uygulaması - Teknik Eğitim Fakültesi - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : Tamamlandı - 1 - - - 2005-28 - 2005 - SAU
4 Murat KARABEKTAޞ,Gökhan ERGEN - Biodizel ve biodizel karışımlarının motor performans ve NOx emisyonlarına etkisinin incelenmesi - - Vol.7500 - pp. - ISSN : - DOI : Tamamlandı - 8 - - - - 2002 - SAU-BAP -2002-12
5 - Biyodizel Ve Biyodizel Karışımlarının Motor Performans Ve NOx Emisyonlarına Etkisinin İncelenmesi - Teknik Eğitim Fakültesi - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : Tamamlandı - 1 - - - 2002-12 - 2002 - SAU
4.2-DİĞER ULUSLARARASI ÖZEL VEYA RESMİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 MURAT KARABEKTAޞ,GöKHAN ERGEN - Çift yakıt olarak doğalgaz ve biyoyakıt kullanılan bir dizel motorunda performans ve emisyon karakteristiklerinin incelenmesi - - Vol.3000 - pp. - ISSN : - DOI : Tamamlandı - 2 - - - - 2008 - SAU-FBDTEZ -2008-50-02-008
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 - OTOMOTİV LABORATUARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
2 - ARAŞTIRMA VE RAPOR YAZMA TEKNİKLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
3 - HİDROLİK VE PNÖMATİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
4 - MESLEKİ TASARIM - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
5 - TAŞIT GÜVENLİK SİSTEMLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
6 - OKUL DENEYİMİ II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.1 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
7 - SINIF YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
8 - SINIF YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
9 - ARAŞTIRMA VE RAPOR YAZMA TEKNİKLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
10 - MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
11 - İŞ HUKUKU - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
12 - İŞ HUKUKU - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
13 - SERVİS VE BAKIM - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
14 - SERVİS VE BAKIM - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
15 - SINIF YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
16 - SINIF YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
17 - OKUL DENEYİMİ II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.1 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
18 - YAKITLAR VE YANMA - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
19 - YAKITLAR VE YANMA - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
20 - SINIF YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
21 - ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
22 - ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
23 - SINIF YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
24 - ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
25 - SINIF YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
26 - SINIF YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
27 - SINIF YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
28 - GAZ TÜRBİNLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
29 - TAŞIT GÜVENLİK SİSTEMLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
30 - SINIF YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
31 - TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
32 - İŞYERİ EĞİTİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.5 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
33 - TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
34 - MESLEKİ TASARIM - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
35 - BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
36 - OTOMOTİV ELEKTRONİĞİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
37 - SINIF YÖNETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
38 - SINIF YÖNETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
39 - SINIF YÖNETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
40 - OTOMOTİV ELEKTRİĞİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
41 - SINIF YÖNETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
42 - SINIF YÖNETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
43 - SINIF YÖNETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
44 - SERVİS VE BAKIM - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
45 - İŞ GÜVENLİĞİ VE HUKUKU - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
46 - İŞ GÜVENLİĞİ VE HUKUKU - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
47 - TEKNİK RESİM - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
48 - OTOMOTİV SEKTÖRÜ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
49 - SERVİS VE BAKIM - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
50 - SINIF YÖNETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
51 - SINIF YÖNETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
52 - SINIF YÖNETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
53 - SINIF YÖNETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
54 - SINIF YÖNETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
55 - SINIF YÖNETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
56 - BİTİRME ÇALIŞMASI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.0 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
57 - BİTİRME ÇALIŞMASI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.0 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
58 - İŞ GÜVENLİĞİ VE HUKUKU - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
59 - İŞ GÜVENLİĞİ VE HUKUKU - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
60 - SERVİS VE BAKIM - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
61 - SERVİS VE BAKIM - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
62 - OTOMOTİV ELEKTRONİĞİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
63 - OTOMOTİV ELEKTRİĞİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
64 - SERVİS VE BAKIM - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
65 - TEKNİK RESİM - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
66 - BENZİNLİ MOTORLAR TEKNOLOJİSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
67 - OTOMOTİV LABORATUARI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
68 - BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
69 - OTOMOTİV SEKTÖRÜ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
70 - SERVİS VE BAKIM - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
71 - BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
72 - BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
73 - DİFERANSİYEL DENKLEMLER - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
74 - DİFERANSİYEL DENKLEMLER - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
75 - MESLEK MATEMATİĞİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
76 - BİTİRME ÇALIŞMASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.0 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
77 - OTOMOTİV LABORATUARI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.0 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
78 - BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 - MOTORLU TAŞITLARDA GÜVENLİK VE KONFOR SİSTEMLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
2 - MOTOR TERMODİNAMİĞİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
3 - MOTORLU TAŞITLARDA GÜVENLİK VE KONFOR SİSTEMLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
4 - MOTORLU TAŞITLARDA GÜVENLİK VE KONFOR SİSTEMLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
5 - UZMANLIK ALANI -Y.LİSANS - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
6 - MOTORLU TAŞITLARDA GÜVENLİK VE KONFOR SİSTEMLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
7 - MOTORLU TAŞITLARDA GÜVENLİK VE KONFOR SİSTEMLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -